คอนเฟิร์ม! นักวิจัยกำลังจะสร้างโค้ดที่ป้องกันการแฮกได้แล้ว

อุปกรณ์หลากหลายประเภทต่างกำลังได้รับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ แต่นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้นั้น มันยังเพิ่มความน่ากังวลเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งอาจกลายเป้าของแฮกเกอร์  โครงการระบบไซเบอร์ทางการทหารที่มีความน่าเชื่อถือสูง (High-Assurance Cyber Military Systems: HACMS) ซึ่งนำโดยหน่วยงานโครงการค้นคว้าวิจัยการป้องกันขั้นสูง (Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการ (Formal Verification) โดยซอฟต์แวร์นั้นถูกออกแบบให้สอดคล้องไปกับคุณสมบัติอย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ