เพลงที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ครั้งแรก โดย อลัน ทัวริ่ง ได้รับการฟื้นคืนอีกครั้ง

แจ็ค โคปแลนด์ (Jack Copeland) และนักประพันธ์เพลง เจสัน ลอง (Jason Long) จากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (University of Canterbury) ได้ร่วมกันฟื้นคืนเพลงที่สร้างจากคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกให้กลับมาอีกครั้ง โดยเพลงดังกล่าวถูกแต่งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อว่า อลัน ทัวริ่ง (Alan Turing) และบันทึกลงบนแผ่นดิสก์ขนาด 12 นิ้วโดย

อ่านต่อ